Oferta

Sprawdź

Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje szereg usług, które pomagają firmom osiągnąć najwyższe standardy jakości. 

System certyfikacji GMP+

System certyfikacji GMP+ ułatwia firmom odpowiedzialne produkowanie i dostarczanie bezpiecznych pasz. Dotyczy wszystkich etapów łańcucha paszowego: uprawy, produkcji mieszanek i materiałów paszowych, dodatków i premiksów oraz sprzedaży, magazynowania, przeładunków, transportu, a także badań laboratoryjnych.

Zrównoważony rozwój (REDcert / KZR INiG)

Wdrażamy systemy REDcert i KZR INiG spełniające wymagania dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II).

HACCP

System HACCP jest obowiązkowym w Unii Europejskiej systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Każdy zakład działający w obszarze szeroko pojętego żywienia musi rozpocząć wdrażanie tego systemu, a następnie wciąż go udoskonalać.

ISO 9001

ISO 9001 to międzynarodowa norma, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością. Norma ISO 9001 może być stosowana przez każdą organizację, niezależnie od specyfiki, branży czy wielkości. Wdrożenie ISO 9001 ma na celu poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług oraz doskonalenie obsługi klientów.

GDP/DPD

Certyfikat GDP i DPD to różne określenia na ten sam certyfikat, który został określony skrótami w języku polskim i angielskim. Skróty oznaczają Good Distribution Practice i Dobra Praktyka Dystrybucyjna. Certyfikat dotyczy branży farmaceutycznej i został oparty na wytycznych ISO 9001 i na Ustawie o Prawie Farmaceutycznym.

RABC PN-EN 14065

System Kontroli Skażenia Biologicznego Tekstyliów pozwala udowodnić, że system kontroli jakości mikrobiologicznej wdrożony w pralni, spełnia międzynarodowe standardy i podlega ciągłemu doskonaleniu.
Standard Consulting

Zacznijmy razem budować przyszłość Twojego biznesu.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy czy zarządzasz dużym przedsiębiorstwem, możemy pomóc Ci osiągnąć najwyższe standardy jakości.